Povolenky a známky

Termíny vydávání povolenek pro rok 2023

Jílovce, "Na líhni", Cihlářská 273

Poslední termín  -  Sobota 18.3. 23 od 9:00 do 12:00

PLACENÍ BRIGÁD - muži 1500.- Kč      ženy a důchodci 500.- Kč

 Účet pro zasílání plateb:

 Česká spořitelna  č.ú. 6070722399/0800