Úvod

ČRS MO Semily

Vítejte na nových stránkách místní organizace Českého rybářského svazu v Semilech. 

Spravujeme tyto revíry:

 453 023  Jizera 11 (pstruhový revír) Od soutoku Jizery s Kamenicí ve Spálově až k silničnímu mostu silnice Dolní Sytová - Peřimov. Přítoky Oleška a Kamenice do revíru nepatří - jsou samostatným revírem. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.

 453 108  Oleška 3 Od ústí do Jizery až k Frimlovu mlýnu v Suticích. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.

 453 089  Vošmenda 1 Od ústí do Horské Kamenice až k pramenům. Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.

 453 723  Rosnička Nádrž se nachází v k. ú. Chuchelna

 Veselá I. a II. Nádrže se nachází v k. ú. Veselá u Semil

 

 

Usnesení

Členská schůze MO ČR Semily

konané dne 25. 3. 2023

 

Členská schůze schvaluje:

a/ Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze

b/ Zprávu hospodáře MO

c/ Účetní uzávěrku za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

d/ Zprávu na úseku čistoty vod

 

Členská schůze bere na vědomí:

a/ Zprávu dozorčí komise

 

Členská schůze ukládá:

1.     Prezentovat MO na Semilském pecnu a pouti v Chuchelně

2.     Pokračovat v další etapě úpravy rybochovných žlabů v Chuchelně

3.     Pokračovat na rekonstrukci areálu líhně v Jílovcích

4.     Výbor MO ČRS podá územnímu svazu návrh na změnu bližších podmínek, která se bude týkat zkrácení doby vláčení na našich pstruhových revírech (od 16.4. do 31.8.)

5.     Členská schůze ukládá výboru změnit dobu zahájení lovu dravých ryb na Veselé 2 a to od 16.6. 2023.