Brigády a na koho se obrátit

V letošním roce proběhly práce na rekonstrukci  aparátů na Líhni, na Rosničce výstavba chovných žlabů, kteréžto vyžadovaly velké množství práce, času a financí. Dále pak byly pokáceny další smrky na Rosničce, z vhodných kmenů vyrobeny trámy. Práce tedy stále požehnaně, z větší části ale pracuje na brigádách stejný okruh lidí. Pokud budou i další zájemci, stačí zavolat.

V. Votoček, M. Hubačík, J. Řehák, M. Milde, M. Kočí  - Viz nabídka Kontakty